The Art Of Programming

Выпуск №142 — The Art Of Programming [ Java ] Потоки и Akka

August 6, 2017

Полевой выпуск с патроном. Шумный звук.

Благодарности патронам:
Sergey Kiselev, Sergey Petrov, Sergey Vinyarsky, Bogdan Storozhuk, Aleksandr Kiriushin, Sergii Zhuk, Pavel Sitnikov, Pavel Drobushevich, Yakov Krainov, Lagunovsky Ivan, Konstantin Kovrizhnykh, Евгений Власов, Vasiliy Galkin, Grigori Pivovar, Nikolay Ushmodin, B7W, Фёдор Русак, Oleksii Nesterenko, Leo Kapanen, Dmitry Dolzhenko

Поддержи подкаст http://bit.ly/TAOPpatron 
Подпишись в iTunes http://bit.ly/TAOPiTunes 
Подпишись без iTunes http://bit.ly/TAOPrss 
Скачай подкаст http://bit.ly/TAOP142mp3 
Старые выпуски http://bit.ly/oldtaop 

Play this podcast on Podbean App