The Art Of Programming

Выпуск №153 — The Art Of Programming [ Шумный подкаст ][ Drinking ] Корпоративная культура CROC

February 2, 2018

Шумный подкаст

Дружеский разговор о корпоративной культуре в CROC

Благодарности патронам: Fedor Rusak, Storozhuk Bogdan, Sergey Petrov, Sergey Kiselev, Sergey Vinyarsky, Yakov, Pavel Sitnikov, Evgeny Neverov, nikaburu, Dmitry Dolzhenko, Pavel Drobushevich, Grigori Pivovar, Vasiliy Galkin, Евгений Власов, Konstantin Kovrizhnykh, Lagunovsky Ivan, Sergii Zhuk, Aleksandr Kiriushin, Neikist, Pavel Birukov, Nikolay Ushmodin, B7W, Leo Kapanen, Oleksii Nesterenko

Поддержи подкаст http://bit.ly/TAOPpatron

Подпишись в iTunes http://bit.ly/TAOPiTunes

Подпишись без iTunes http://bit.ly/TAOPrss

Скачай подкаст http://bit.ly/TAOP153mp3

Старые выпуски http://bit.ly/oldtaop